06
Nov
Nyt dagpengesystem for selvstændige

Af økonomikonsulent Bo Sigersted

En aftale om et nyt og mere fleksibelt dagpengesystem for selvstændige betyder, at du, hvis du både har en selvstændig virksomhed og lønmodtagerarbejde, fremover kan anvende begge typer beskæftigelse til optjening af dagpengeret. Det er ikke muligt i dag.

Aftalen gør også op med det meget dokumentationstunge og skønsbaserede dagpengesystem for selvstændige, hvor mange – særligt atypisk beskæftigede – har haft svært ved at gennemskue, om de er berettiget til dagpenge.

Der bliver to måder at optjene ret til dagpenge på, som du kan vælge imellem:

  1. Du kan modtage dagpenge, hvis du inden for de seneste 3 år har haft en samlet indtægt på mindst 218.616 kr. fra din selvstændige virksomhed og lønmodtageraktiviteter. Grundlaget opgøres pr. måned og udgør max. 18.218 kr.
  2. Retten til dagpenge kan også alene optjenes på baggrund af indtægt fra den selvstændige virksomhed og beregnes som gennemsnit af resultatet for de 2 bedste år inden for de 5 seneste regnskabsår.

 

Dagpengesatsen beregnes som 90 % af den gennemsnitlige månedlige indtægt, og den tidligere mindstesats for både selvstændige og lønmodtagere afskaffes.

Hvis din selvstændige virksomhed defineres som bibeskæftigelse, har du som ledig ret til dagpenge. Det er dog en forudsætning, at du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Bo Sigersted.