16
Maj
Nyt ejendomsvurderingssystem udskudt

Oprindeligt var det meningen, at der pr. den 1. september 2019 skulle træde et nyt vurderingssystem for erhvervsejendomme i kraft. Men nu har Skatteministeriet meldt ud, at ikrafttrædelsen er udskudt til den 1. januar 2020.

Vurderingerne af boliger bliver klar et år før, dvs. fra den 1. januar 2019. Såvel vurderingerne af erhvervsejendomme som boligvurderingerne vil blive klar i etaper efter de pågældende vurderingsterminer.

Om det nye vurderingssystem for erhvervsejendomme
Det kommende nye vurderingssystem for erhvervsejendomme adskiller sig bl.a. fra det nuværende system ved følgende:

  • Der foretages ikke længere automatisk en vurdering af erhvervsejendomme. I stedet skal der rekvireres en vurdering ved fx generationsskifte.
  • Den tidligere vurderingsnorm ”værdien i handel og vandel” erstattes af ”den forventelige kontantværdi i fri handel for en ejendom af den pågældende type under hensyntagen til alder, størrelse, beliggenhed og øvrigt karakteristika”.
  • Der indarbejdes et vurderingsskøn på plus/minus 20 %. Det betyder, at hvis du ønsker at klage over vurderingen, så er det kun muligt at få den ændret, hvis den ligger mere end 20 % fra vurderingsskønnet. Det gælder både for ejendoms- og grundværdien.
  • Grundværdien på landbrugsejendomme beregnes som et gennemsnit af de nuværende hektarværdier. Inddelingen i god og dårlig jord bortfalder, og reguleringen af grundværdien vil fremadrettet ske efter et indeks beregnet af Danmarks Statistik.
  • Den nuværende 15-procentsregel ved overdragelse inden for familien udvides til 20 procent.
  • ”Bondegårdsreglen” i vurderingslovens § 14 fastholdes.

 

Generationsskifte nu eller vente?
Når det nye vurderingssystem træder i kraft, kan du reelt ikke vide, om din ejendom stiger eller falder i værdi. Står du og din familie over for et generationsskifte, kan I derfor overveje, om det skal gennemføres inden ikrafttrædelsen. Der er under alle omstændigheder givet fire måneder ekstra med de gamle vurderingsregler.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Palle Offersen, seniorkonsulent Karsten Sørensen eller din daglige rådgiver.

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.