10
Jul
Nyt om efterafgrøder

Målrettede frivillige efterafgrøder
Hvis du i år skal etablere målrettede frivillige efterafgrøder, og du ønsker at ændre på placeringen af dem – så skal du være opmærksom på, at det kun kan ske, hvis markerne ligger i samme ID-15-opland. Hvis du flytter arealet, skal du endvidere være opmærksom på, at det fortsat skal være det samme antal ha. Ellers koster det minimum 700 kr. pr. ha i manglende tilskud, en eventuel sanktion samt 93 eller 150 kg N pr. ha i gødningsplanen for 2018, afhængig af om du udbringer under eller over 0,8 DE pr. ha.

Hvis du er kunde hos vores planteavlsafdeling, er det vigtigt, at du giver afdelingen besked, hvis du ønsker at flytte dine målrettede efterafgrøder – men du er også velkommen til at kontakte afdelingen, selvom du ikke er kunde.

Husdyrefterafgrøder
Du skal ikke længere tage højde for ekstra efterafgrødekrav fra din husdyrgodkendelse, da lovgivningen bliver lavet om pr. den 1. august 2017. Herefter skal du kun have husdyrefterafgrøder, hvis din bedrift ligger i et Natura 2000-opland, hvor der er stigende husdyrproduktion, og du udbringer mere end 30 kg N pr. ha i organisk gødning.

Her kan du se, hvor der skal placeres husdyrefterafgrøder.

HUSK: Deadline for indberetning af ændringer i efterafgrødearealer
Senest den 31. august skal ændringer i efterafgrødearealer være opdateret i Landbrugs- og Fiskeristyrelsens TastSelv-service. Er et areal ikke tilmeldt, tæller det ikke med, og omvendt: Hvis du har tilmeldt arealer, som ikke kan klare en kontrol, vil du få en sanktion efter kontrollen.