21
Dec
Bestyrelsens nytårsudtalelse

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

Endnu et årsskifte nærmer sig. Endnu engang er det tid til at se tilbage og gøre status over det forgangne års udfordringer og muligheder. Men det er også den tid på året, hvor vi skal se fremad og holde fast i potentialer og positive fremtidsudsigter. Det er der brug for – ikke mindst i landbruget.

Lad os derfor glæde os over det udspil til en ny erhvervsvenlig fødevare- og landbrugspakke, som Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har lagt frem. En pakke, som under hensyn til naturen, miljøet og en bæredygtig produktion lægger op til mere vækst, og en pakke, der tager fat på nogle af erhvervets store udfordringer: Ønsket om øget råvaregrundlag, ny og målrettet regulering, styrket konkurrenceevne og bedre adgang til finansiering.

Udspillet er stærkt, og vi kan kun være enige i det overordnede mål. Men mere vækst og flere arbejdspladser kommer ikke af sig selv. Begge dele kræver fornuftige og fair rammevilkår for det erhvervsliv, som skal skabe væksten. Og der er hårdt brug for snarlig handling.

Lige nu står landmænd og fødevarevirksomheder i en akut krise, hvor prisen på svinekød er styrtdykket som følge af Ruslands boykot af fødevarer fra EU, og hvor kvaliteten af det danske korn er så ringe, at bryggerier og brødproducenter må hente deres råvarer i udlandet. Begge dele er udsprunget af politiske forhold, som landmændene er uden skyld i, men som de betaler for konsekvenserne af.

Derfor falder fødevare- og landbrugspakkens forslag om en udfasning af de såkaldte gødskningsnormer på et tørt sted. Forslaget vil betyde, at landmændene hurtigere vil kunne gøde deres marker efter behov og ikke være tvunget til at udsulte planterne. Forslaget tager dermed også hul på den målrettede miljøregulering, vi har så hårdt brug for.
Større faglig forståelse

Selvfølgelig havde vi gerne set, at gødningsrestriktionerne helt var droppet, ikke mindst fordi Danmark jo allerede har opfyldt målene for kvælstofreduktion, men lad os i denne omgang blot glæde os over, at forslaget til en ny fødevare- og landbrugspakke er et skridt i den rigtige retning og åbner for muligheder, der kan gøre danske landmænd mere konkurrencedygtige.

Og lad os håbe, at forslaget om en lempelse af gødningsreglerne samtidig er tegn på en større forståelse for, hvordan for meget bureaukrati, for strenge regler og for mange unødige omkostninger kan hæmme alle gode tanker om mere vækst, mere eksport og flere arbejdspladser.

Lad os ligeledes sætte vores lid til, at en større forståelse vil følge i kølvandet på de fynske drænvandsprøver, som vi nu – sammen med andre fynske landboforeninger – har sat i værk. En faglig forståelse for det urimelige i at udpege særlige fynske områder, hvor der skal skæres ned i gødskningen, mens andre må gødske mere. Der er ganske enkelt intet miljømæssigt belæg for en sådan regulering.

I stedet er der masser af belæg for en fortsat tro på dansk landbrug og fødevareproduktion. Tallene taler deres eget tydelige sprog: Den danske fødevareklynge er verdens tredjestørste. Klyngen er god for en årlig eksport på 150 mia. kr., og den beskæftiger flere end 180.000.

Lad os derfor her ved årets udgang slå et slag for troen. Troen på landbruget og troen på fremtiden. På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske alle vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og medarbejdere samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.