30
Dec
Nytårsudtalelse fra Patriotisk Selskab

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen

2012 er ved at rinde ud, og traditionen tro kigger vi tilbage på året, der er gået. Det er glædeligt at konstatere, at 2012 blev et godt år for de danske planteavlere, takket være en fornuftig høst og bedre afregningspriser. Også for de danske svine- og pelsdyrproducenter var der fremgang, mens de danske kvægbedrifter desværre var stærkt påvirket af høje foderpriser og lave mælkepriser.

Glædeligt er det også at kunne konstatere, at landbruget som et af de få eksporterhverv herhjemme igen formåede at udvise stigende eksporttal og indtægter og formåede at levere højt forædlede kvalitetsprodukter, som efterspørges og værdsættes i hele verden. Dette til trods for en forringelse af de rammevilkår, som erhvervet er blevet mødt med henover året, og som har gjort det svært for dansk landbrug at hamle op med de udenlandske konkurrenter.

Året sluttede tillige med et par særdeles glædelige, konkrete meldinger – ikke bare for vores erhverv, men bestemt også for demokratiet og for retssamfundet. Første melding kom i form af en kendelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, som i begyndelsen af december erklærede de statslige vandplaner for ugyldige.

Patriotisk Selskab påpegede allerede for et år siden, at den korte høringsfrist på kun fem arbejdsdage var i strid med den såkaldte Århus-konvention. Det har et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævn nu bekræftet, og tilbage står vi med håbet om, at der i det kommende år også vil blive gjort noget ved randzonerne.

I december kom også meldingen om, at Sydfyn ikke får en Nationalpark. Stor lokal modstand er en del af begrundelsen for at nedlægge de sydfynske planer, og det er glædeligt at opleve, at også lokaldemokratiet virker. Æren for, at denne uigennemtænkte krænkelse af ejer interesser nu skrinlægges, kan tilskrives en solid og engageret saglig indsats fra stærke lokale kræfter fra vores erhverv.

Det nytter heldigvis stadig at gøre en indsats og markere sig tydeligt, og der skal heller ikke herske tvivl om, at Patriotisk Selskab tror på dansk landbrugs potentiale for at bidrage til vækst. Men troen alene flytter ikke bjerge. Hvis vores bidrag skal batte noget, kræver det, at de danske politikere tør og vil skabe mere gunstige rammevilkår og konkrete initiativer, der kommer virksomhederne til gode, så vi kan skabe vækst og arbejdspladser.

”Konkrete initiativer” kræver imidlertid, at der også på de interne linjer, herunder Landbrug & Fødevarer, gøres en målrettet indsats. Det nye formandsskab er kommet godt fra start, hvilket er glædeligt, men der er ingen tvivl om, at der stadig hersker stor utryghed og tvivl i baglandet. Det er derfor uhyre vigtigt, at vi står sammen. Herved skabes bedst den platform, der bliver helt afgørende for den fremtidige politiske forhandlingsposition for erhvervet.

I Patriotisk Selskab har vi hver dag stort fokus på medlemmernes faglige og økonomiske vækst af deres bedrifter, og vi glæder os over, at der er grupper inden for erhvervet, der formår at tjene penge og udvikle deres bedrifter. Men fundamentet er skrøbeligt, og kun med de rette vilkår og væksttiltag kan vi sikre, at erhvervet fortsat kan udvikles.

Derfor hilser vi også regeringens kreditpakke velkommen og glæder os over, at den omfatter hele erhvervslivet – herunder landbrugserhvervet. Kreditpakken kan være med til at løsne op for den kreditklemme, som mange ellers dygtige landmænd er havnet i, og som bremser adskillige sunde projekter.

Og ser vi lidt fremad, må et nærliggende politisk-økonomisk mål være at få forbedret erhvervets rating i de finansielle systemer. Faktum er jo, at finanssektoren ikke har væsentlige tab på erhvervet. ”Prisen” på penge vil på den lange bane være helt afgørende for vores mulighed for at kunne investere rentabelt.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at medvirke til den positive udvikling, og på vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske alle vore medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og medarbejdere samt hele erhvervet et godt og lykkebringende nytår.