14
Jan
Øget slagtesvineproduktion i Danmark

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter          

For at kunne tjene penge på slagtesvineproduktion gælder det om at have et dækningsbidrag, der kan dække både de kontante kapacitetsomkostninger og finansieringsomkostningerne og endeligt give et overskud til slagtesvineproducenten.

I DB-tjek for første halvår af 2013 blev de gennemsnitlige kontante kapacitetsomkostninger samt omkostninger til finansiering skønnet til at udgøre 140 kr. pr. slagtesvin. I Business-Check blev de kontante kapacitetsomkostninger skønnet til 88 kr. pr. slagtesvin. De 88 kr. pr. slagtesvin dækker omkostninger til energi, vedligehold, løn/ejeraflønning, forsikringer samt diverse omkostninger. Regnes baglæns, er der således 50 kr. pr. slagtesvin til at betale husleje (= kapitalomkostninger) med.

Indtjeningskravet pr. slagtesvin sammenholdt med investeringer betegnet som kr., pr. stiplads er stigende, jo dyrere stipladsen er.

Kr. pr. stiplads

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Kapitalomkostning, kr. pr. slagtesvin

38

45

55

68

81

Kontante kapacitetsomkostninger, kr. pr. slagtesvin

88

88

88

88

88

Krav til dækningsbidrag, kr. pr. slagtesvin

126

133

143

156

169

 

I DB-tjek for første halvår af 2013 havde den bedste ¼ af slagtesvineproducenterne et dækningsbidrag på 153 kr. pr. svin. Skal der gang i tingene, skal ¾ af slagtesvinene i DK produceres med overskud på bundlinjen. Godt management kan gøre forskellen.

  • Sæt et mål for produktionen, og forfølg det.
  • Lad ejer og personale trække på samme hammel (= kendt målsætning)
  • Lad det umulige være muligt

 

For yderligere oplysninger, kontakt Lisbeth Shooter