26
Nov
Økonomisk håndsrækning til slagtesvineproducenter

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Stramme politiske krav og økonomisk afmatning har gjort det svært at være slagtesvinsproducent i Danmark. Interessen for at investere i nye stalde eller renovere de gamle er blevet mindre, og produktionen af slagtesvin har derfor været faldende de seneste år. Konsekvensen er færre arbejdspladser, færre indtægter til andelshaverne og til det danske samfund.

For at få vendt denne udvikling og øge produktionen af slagtesvin har Danish Crown besluttet at give de danske slagtesvinsproducenter en økonomisk håndsrækning til investering i nybygning og ombygning af so-stalde.

For producenter, der går med tanker om nybygninger eller ombygninger, kan der måske være hjælp at hente i håndsrækningen fra Danish Crown. Vi bistår gerne med beregninger og rådgivning.

FAKTA om Danish Crown støtte
Støtten til produktionsanlæg er todelt: En del til nybyggeri og en del til ombygning af so-stalde.

Støtte til nybyggeri
Støtten til byggeri af ny slagtesvinestald gives til maksimalt 8.000 producerede slagtesvin pr. anlæg og pr. andelshaver. Støtten udbetales som 15 øre pr. kg i fem år.

Tillægsprogrammet til nybyggeri kan maksimalt omfatte produktionsanlæg svarende til 260.000 producerede slagtesvin årligt. Tillægsrettighederne tildeles mellem andelshaverne efter først-til-mølle-princippet.

Større til ombygning
Støtten til ombygning gives til de producenter, som lukker deres smågriseproduktionsenheder i forbindelse med nye lovkrav til opstaldning af drægtige søer i 2013.

Det vil sige, at støtten skal bruges på ombygninger af smågriseproduktionsenheder til produktionsanlæg til slagtesvineproduktion. Det er en forudsætning, at der investeres minimum 500 kr. pr. stiplads.

Der gives maksimalt tillæg til 8.000 producerede slagtesvin pr. ombygget produktionsanlæg og pr. andelshaver.

Tillægsprogrammet til ombygning kan maksimalt omfatte produktionsanlæg svarende til 260.000 producerede slagtesvin årligt.

Støtten udbetales som 7,5 øre pr. kg i fem år.

Tillægsrettighederne tildeles mellem andelshaverne efter først-til-mølle-princippet

Læs mere på Danish Crowns hjemmeside

Yderligere oplysninger hos miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann