Direktion

Direktionen i Patriotisk Selskab udgøres af administrerende direktør Nils Rasmussen og direktør Christian H. Vesterager.

Patriotisk Selskabs formål er at rådgive i jordbrugsfaglige spørgsmål og drive hermed beslægtet virksomhed samt fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser.

Patriotisk Selskab er en forening og har en bestyrelse som øverste myndighed. Det er dog direktionen, der varetager den daglige ledelse.