Historien

Patriotisk Selskab før og nu: Fra vækstskabende initiativ i 1810 til fagligt skarp rådgivningsvirksomhed inden for landbrug.

Patriotisk Selskab blev i 1810 sat i verden af en række præster og herremænd, som ville sikre udvikling, arbejdskraft og arbejdspladser på Fyn. Selskabet blev oprettet i skyggen af Napoleonskrigene, i kølvandet på Københavns bombardement, flådens ran – og få år før seneste statsbankerot. Der er altså tale om en tid, hvor landets stabilitet og infrastruktur var under hårdt pres.

Målet med stiftelsen af Patriotisk Selskab var:

“ […] med almen ånd og kraft at fremme sand og gavnlig industri i landøkonomien, i manufaktur- og fabriksvæsenet, i fiskeri og andre frembringelsesgrene, at udrydde vrange begreber, at kæmpe imod fordomme […]” samt “ […] at opvække, belønne, nære og fremme hos begge Kjøn af alle Stænder, Arbejdsomhed, Vindskibelighed, nyttig Sparsomhed og Agtelse for Landets egne Frembringelser”.

Fokus var hermed på at fremme erhvervslivet og skabe en generel vækst på Fyn og i Danmark. Det skete ved at yde økonomisk og moralsk støtte til nyetablerede handels- og industrivirksomheder. For at gøre en lang historie kort begyndte Patriotisk Selskab i den sidste halvdel af 1800-tallet at målrette sig landbruget mere og mere og er i dag en landsdækkende rådgivningsvirksomhed inden for landbrugssektoren. Den patriotiske essens har vi bevaret, idet vi rådgiver landbrugsvirksomheder med henblik på i sidste ende at fremme dansk landbrug i en global verden. Vores virksomhed er baseret på høj faglighed, og vi bruger mange kræfter på at ansætte de rigtige medarbejdere for dernæst at udvikle og uddanne dem, så de kan tilbyde vores kunder den bedst mulige rådgivning – og kunderne kan ruste deres virksomheder til at være attraktive forretninger, der har potentiale for at leve gennem de kommende generationer.

Viden er vores omdrejningspunkt, og vi er specialiseret inden for økonomi, revision, planteavl, svin, jura og miljø. Vi sigter mod altid at være skarpe og toneangivende i vores rådgivning. Rådgivningen tager udgangspunkt i kundens behov, men vi er også ærlige – med vores viden er det nemlig os, der har ansvaret for at fortælle kunderne, hvordan de bedst opfylder deres egne behov. Derfor siger vi tingene, som de er. Det er efter vores mening sådan, man yder den bedste kundeservice.

Vi er stolte af og værner om vores historie. I nedenstående tidslinje kan du se hovedpunkterne i vores udvikling:

Tidslinje: