Medlem og kontingent

Pr. 31. marts 2022 havde Patriotisk Selskab 1.144 medlemmer, hvoraf de 795 er aktive.

Vores medlemmer driver professionelle jordbrugsvirksomheder både inden for planteavl, svineproduktion og skovbrug.

Der findes flere typer medlemsskab af Patriotisk Selskab. De fleste foretrækker det aktive medlemskab, som indebærer, at du har mulighed for at bruge de rådgivningsydelser, Selskabets forskellige afdelinger tilbyder.

Hvis du gerne vil være medlem af Patriotisk Selskab, anbefaler vi, at du tager personlig kontakt til en rådgiver eller bogholderiet.

Som medlem modtager du Driftsanalyser, som er et af vores særlige produkter, samt vores Årsberetning.

 

Kontingentoplysninger

Medlemsskab af Patriotisk Selskab og Landbrug & Fødevarer koster et årligt kontingent.

Kontingentprisen varierer alt efter, om medlemsskabet er aktivt eller passivt, og der er desuden særlige løsninger for firmamedlemsskab og ægtefæller. I nedenstående link findes det nyeste kontingentskema.

Se oplysninger om kontingent 2022/2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til vores bogholderi.