Organisationsplan

Organisationsdiagram 1. august 2015

 

Patriotisk Selskab er organiseret i en afdeling med Direktion, Bogholderi, HR, Kommunikation, Sekretariat, IT og Udviklingsfunktion, en Økonomiafdeling, en Planteavlsafdeling samt en Husdyr-, miljø- og juraafdeling.

Hver afdeling ledes af en chefkonsulent/afdelingsleder. Chefkonsulenter, afdelingsledere og direktion udgør den samlede ledergruppe.