Timepriser

Vores produkter og ydelser afregnes dels efter forbrugt tid, dels via abonnementer og pakkeløsninger. Under de respektive rådgivningsområder nedenfor fremgår henholdsvis timepriser, abonnementer og pakkeløsninger.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på netop dine opgaver.

For visse opgaver, der kræver særlig ekspertise, kan timesatserne for chef-, senior- og specialkonsulenter være højere. I så fald oplyses timesatsen ved indgåelse af aftalen.

Økonomi, timepriser
Chef- og seniorkonsulenter
1.325 kr.

Konsulenter
1.060 kr.

Økonomirådgivere
800 kr.

Økonomimedarbejder I
700 kr.

Økonomimedarbejder II, sekretærer m.v.
540 kr.

Der kan desuden aftales en samlet pris på en given opgave. Kontakt din økonomikonsulent for flere oplysninger.

Planteavl, timepriser
Abonnementspakker: Kontakt Erik Andkær Pedersen eller Karen Linddal Pedersen

Almindelig timepris, chef- og seniorkonsulenter
1.325 kr.

Almindelig timepris, konsulenter
1.060 kr.

Husdyr, miljø og jura, timepriser

Chefjurist og juridiske konsulenter

 

Øvrige konsulenter
1.325 kr.

Juridiske sekretærer

 

Der kan desuden aftales en samlet pris på en given opgave. Kontakt Husdyr, miljø og jura for flere oplysninger.

Udland, timepriser
Generel rådgivning udland
1.325 kr.

Der kan desuden aftales en særskilt pris på et samlet udlandsprojekt. På ejendomshandler i udlandet tager Patriotisk Selskab almindeligvis et succes fee. Dette aftales særskilt med kunden. Kontakt adm. direktør Nils Rasmussen.