21
Okt
Opbevaringspligt for selskabsdokumenter fra 1. januar

Fremover skal alle dokumenter i relation til dit selskab opbevares i fem år efter udgangen af det regnskabsår, hvor dokumentet er blevet udarbejdet.

Det kan fx være stiftelsesdokument, ejerbog, vedtægter og protokollater – med andre ord: Alle dokumenter, som selskabet er forpligtet til at udarbejde på baggrund af selskabsloven, herunder også bilag til selskabsretlige beslutninger.

Sådan gør du
Bilagene skal opbevares enten digitalt eller fysisk. Hvis de opbevares fysisk, så skal de være i Danmark, og det skal på ethvert tidspunkt være muligt for ledelsen af selskabet at gøre dokumenterne tilgængelige for de danske myndigheder.

Det er selskabets direktør, der er ansvarlig for at sikre opbevaringspligten.

Vi anbefaler, at du laver en oversigt over de selskabsdokumenter, som der er for dit selskab. Tjek herefter, at alle dokumenterne ligger i gyldig form i selskabets arkiv – og har selskabet ikke et arkiv, så få oprettet ét. Mangler der et eller flere dokumenter, så få det fremskaffet og arkiveret snarest muligt.

Opbevaringspligten træder i kraft pr. den 1. januar 2021.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp til at danne et overblik eller etablere et arkiv?

Så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk eller seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen.