08
Maj
Opfyld bopælspligt ved overtagelse af landbrugsejendom

Af juridisk konsulent Bodil Just

Når du eller din virksomhed køber en landbrugsejendom, er der i henhold til landbrugsloven bopælspligt. Det vil sige, at en person skal have fast ophold på ejendommen samt være tilmeldt folkeregistret som bosiddende på ejendommen.

Hvis du overtager en landbrugsejendom, som du ikke selv planlægger at bo på, bør du sikre dig, at bopælspligten kan blive opfyldt på anden vis.

Du kan få tidsubegrænset dispensation til at opfylde bopælspligten, hvis ejendommen har været i din familie igennem tre generationer og/eller 75 år.

Alternativt kan du opfylde bopælspligten ved at leje ejendommen ud. Hvis du vælger denne løsning, må du ikke selv bo på ejendommen, men kun opholde dig på ejendommen i relation til driften. Du kan også opfylde bopælspligten ved at bo på din ægtefælle/samlevers landbrugsejendom.

Hvis du er i tvivl, om hvilken status din ejendom har, kan du på mingrund.dk tjekke, om din ejendom er noteret som en landbrugsejendom.

Udfordring ved overdragelse af landbrugsejendom uden bolig
Reglen, om at bopælspligten skal opfyldes, kan være en udfordring, hvis du skal overtage en landbrugsejendom uden beboelsesbygninger. For at kunne dette skal du eje en anden landbrugsejendom med beboelsesbygninger. Du kan ikke opfylde bopælspligten fra din ægtefælles ejendom, da der skal være præcis det samme ejerforhold mellem ejendommen uden beboelsesbygninger og ejendommen med beboelsesbygninger. Når særlige forhold taler for det, kan der dog gives en tidsbegrænset dispensation for bopælspligten på en eller flere landbrugsejendomme uden beboelsesbygninger. Det kan fx være i forbindelse med et generationsskifte, som færdiggøres i løbet af kort tid.

Hvad sker der, hvis bopælspligten ikke er opfyldt?
Hvis Landbrugsstyrelsen opdager, at bopælspligten ikke er opfyldt, kan de give et påbud om, at bopælspligten skal opfyldes, eller ejendommen skal sælges inden for seks måneder. Hvis dette ikke sker, kan styrelsen bede politiet om at udstede tvangsbøder, indtil forholdet er bragt i orden, eller ejendommen er solgt.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (Bodil Just).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.