06
Nov
Optimer din pension

Af økonomikonsulent Bo Sigersted

Du har sikkert – ligesom de fleste andre – en eller anden form for pensionsordning som supplement til folkepensionen, men kender du modregningsreglerne for efterløn og folkepension?

På efterlønsområdet kom der med tilbagetrækningsreformen dels en udskydelse af tidspunktet for efterløn, dels en skærpelse af modregningsreglerne i forhold til pensionsmidlerne.

Hvis du er født før 1956 og arbejder 2 år ekstra, får du kun nedsat efterlønnen, hvis du i efterlønsperioden får udbetalt pensioner fra et ansættelsesforhold.

Hvis du er født efter den 1. januar 1956, vil der ske modregning i efterlønnen af pensionsordninger fra et ansættelsesforhold, eller hvor præmien har været fradragsberettiget. Der kan fradrages op til 64 %, uanset om der sker udbetaling.

Folkepensionens grundbeløb påvirkes kun af arbejdsindkomster over 316.000 kr., mens pensionstillægget påvirkes af al skattepligtig indkomst over 70.000 kr. I forbindelse med ophør af virksomhed opstår der som regel større engangsindtægter, som betyder, at du med fordel kan udskyde folkepensionen i salgsåret.

Når du planlægger pensionsalderen, bør du tage følgende forhold i betragtning:

  1. Start pensionsplanlægningen i god tid og få overblik over pensioner og øvrige indkomster ved fx salg af virksomhed.
  2. Planlæg pensionsudbetalingerne og øvrige indkomster, så du opnår mest muligt i offentlige ydelser.
  3. Opsparingen kan med fordel kombineres i flere skattemiljøer. Det vil sige fast ejendom, skattebegunstiget pensionsopsparing og frie midler.
  4. Brug først de penge, hvor beskatning af afkastet er højest, og tilrettelæg udbetalingerne, så skatten minimeres, og offentlige ydelser maksimeres.

 

Her kan du få et overblik over dine pensioner.

Har du spørgsmål til artiklen? Så er du velkommen til at kontakte mig (Bo Sigersted).