28
Feb
Kom med til Skattedag

Af chefkonsulent Jens Kring, Patriotisk Selskab

Brug lidt tid på at kigge økonomien og skattebetalingen efter i sømmene og få mest muligt ud af dine penge. Det er det enkle budskab fra Patriotisk Selskab, som onsdag eftermiddag den 19. marts inviterer til Skattedag under overskriften ”Indkomstoptimering”. Dagen afsluttes med en lille afstikker til et helt andet område, nemlig det aktuelle emne om behovet for at få udarbejdet eller ajourført sit testamente. Mødet er åbent for alle.

TILMELD DIG ALLEREDE NU

Program skattedag

Der vil være mulighed for at stille supplerende spørgsmål vedrørende de enkelte emner til indlægsholderne.

****

Fokus på indkomstplanlægningen

– Vi har valgt at sætte fokus på disse temaer, da en betydelig del af vores medlemmer de seneste år heldigvis har opnået øget indtjening og dermed igen har grundlag for at skulle betale betydelige indkomstskatter. Dette medfører også behovet for at sætte fokus på indkomstplanlægningen set i relation til modtagelse af ydelser fra det offentlige, herunder tilskud til børns efterskoleophold, friplads i institutioner og for de lidt ældre, folkepension, siger chefkonsulent Jens Kring, Patriotisk Selskab.

– For nogle år siden gennemførte SKAT en undersøgelse, der viste, at danskerne betalte 700 mio. kroner for meget i skat pga. fejl i deres opgørelser. Det er ærgerligt, men ikke så underligt endda. Det danske skattesystem kan være en jungle at finde rundt i. Vi vil gerne hjælpe med at vise vej, og derfor sætter vi nu fokus på de tiltag, der kan optimere økonomien for den enkelte og sikre, at der ikke betales mere i skat, end der er pligt til, siger Jens Kring.

– En af vores kernekompetencer er skatteregnskab og skatterådgivning. For os er skatteregnskabet ikke blot en opgørelse af den skattepligtige indkomst til SKAT. Vi bruger det også som afsæt for en skatteplanlægning, der tager hensyn til alle skatteyderens forhold, herunder forventningerne til de kommende års indkomst. Den viden vil vi gerne dele ud af den 19. marts, siger Jens Kring.

Han påpeger endvidere vigtigheden af en god sammenhæng mellem virksomhedens økonomi og den private økonomi, så der er udviklingspotentiale og råderum for både virksomheden og familien.

– Vi har stor erfaring med at lægge en økonomisk strategi, der både tager hensyn til de økonomiske behov i hverdagen og fokuserer på at optimere skattebetalingen i forhold til de gældende regler. Vi har stor viden om, hvordan eventuelle overgangsregler bruges bedst muligt, og vi har kendskab til, hvor der er mulighed for fradrag i den skattepligtige indkomst.

For yderligere oplysninger – kontakt chefkonsulent Jens Kring.