20
Jan
Overholdelse af økologikrav tjekkes nu til KO-kontrollen

Fra den 1. februar 2017 bliver det til KO-kontrollen tjekket, om du overholder udvalgte krav til din økologiske produktion. Overtræder du kravene, kan det medføre træk i EU-støtten.

NaturErhvervstyrelsen vil stadig udføre særskilte økologikontroller. Grunden, til at udvalgte økologikrav også bliver et punkt på dagsordenen til KO-kontrollen, er, at der er sammenfald mellem flere af økologi- og KO-reglerne. Derfor har NaturErhvervstyrelsen ændret sin kontrolprocedure med det formål, at økologiovertrædelser, som samtidig er brud på KO-kravene, skal kunne indgå i den samlede vurdering af virksomheden som følge af KO-kontrollen.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte teamleder (miljø, natur & husdyr) Tine Zimmermann.