03
Jun
Svineproducent: Bliv god til at handle

Som svineproducent bør du have – og følge – en skriftlig handelsstrategi for at undgå handler, der kan få en direkte ødelæggende indvirkning på virksomhedens økonomi samt på dine muligheder for at nå dine strategiske mål. 

Der er store udsving i priserne på korn og soyaskrå til svineproduktion, og markedet er derfor udfordrende for den enkelte svineproducent at agere i. Vi har på den baggrund besluttet os for at hjælpe svineproducenter til at styrke deres handelskompetencer. Den 20. juni afholdes et arrangement – om formiddagen på Fyn og om eftermiddagen på Sjælland, hvor der vil blive givet tips og tricks til handel af råvarer til svineproduktionen og til udformningen af en skriftlig handelsstrategi. Efter de to møder vil der blive etableret en handelsnetværksgruppe, som deltagerne kan tilmelde sig.

”Enkelte handler kan få væsentlig indvirkning på årets resultat og likviditet, og det er derfor afgørende, at man har en strategi for, hvordan man vil handle og reagere på det omskiftelige marked. I netværksgruppen, som vi opretter, vil deltagernes udformning af en skriftlig handelsstrategi være omdrejningspunktet. Med strategien beslutter man, hvad man vil gøre hvornår og på hvilke signaler, og på den måde får man bedre styr på sin råvarerisiko. På den lange bane opnår man også bedre priser med en god handelsstrategi, end når man kun følger sin mavefornemmelse. Nogle gange er man heldig, andre gange er man ikke så heldig, men hvis man har sat rammerne for handelsaktiviteterne på forhånd – og følger dem – så vil man med tiden få overskud på handelskontoen”, forklarer Per Kristensen og tilføjer, at aktuelle indlæg og sparring deltagerne imellem naturligvis også vil være i centrum på handelsnetværksgruppens møder.

Idéen til netværksgruppen er opstået på baggrund af succes med et handelsnetværk for planteavlere. I denne gruppe, som har været i gang siden 2014, har en stor andel af de 15 medlemmer hver især udformet en skriftlig handelsstrategi – og de er også blevet gode til at følge den, selvom mavefornemmelsen indimellem hellere vil lede dem i en anden retning.

Praktisk info
De to møder om handelsstrategi finder sted mandag den 20. juni hhv. i Patriotisk Selskabs lokaler i Odense fra kl. 9.30-12.30 og på Hotel Kirstine i Næstved fra kl. 15-18. Hvis du efterfølgende tilmelder dig netværksgruppen, er deltagelse gratis.

Netværksgruppen bliver et fortroligt forum for 10 – 12 medlemmer, der alle er aktive landmænd eller nøglemedarbejdere med ansvaret for virksomhedens handel. Møderne vil enten blive afholdt hos Patriotisk Selskab eller på Sjælland, hvilket vil blive bestemt på baggrund af deltagernes geografiske tilhørsforhold. Det koster 6.000 kr. for et års medlemskab af gruppen bestående af tre møder med forplejning. Netværksgruppen anvender Agromarkets’ markedsanalyser samt analytiker John Jensen som primær indlægsholder.

Tilmeld dig handelsstrategimøde for svineproducenter – Fyn her.
Tilmeld dig handelsstrategimøde for svineproducenter – Sjælland her.

For mere information om arrangementerne den 20. juni eller om netværksgruppen for svineproducenter kan du kontakte virksomhedsrådgiver Per Kristensen.

Handelsstrategi