04
Okt
Overskud til svineproducenterne: Brug pengene klogt

Den afrikanske svinepest i specielt Kina giver en højere svinenotering, hvilket betyder en væsentlig merindtjening til danske svineproducenter. Hos Patriotisk Selskab anbefaler vi, at merindtjeningen – for de flestes vedkommende – bruges til at afdrage på gæld og hermed forbedre soliditeten og det likvide beredskab, så virksomheden bliver mere robust til at håndtere konsekvenserne, hvis den afrikanske svinepest skulle ramme Danmark.

På grund af handelskrigen mellem USA og Kina og specielt den afrikanske svinepest i Kina og en række asiatiske lande er der udsigt til en væsentlig øget indtjening for de danske svineproducenter de kommende år. Det viser nye prognoser fra Landbrug & Fødevarer for årene 2019-2021.

”Når produktionen ikke kan følge med efterspørgslen på markedet – især fra Kina – går svinenoteringen op. Samtidig er USA sat ud af spillet i forhold til at levere til Kina. Det er selvfølgelig på en kedelig baggrund, at der nu er kommet bedre forhold for danske svineproducenter”, siger seniorkonsulent Tommy Bjerregaard og understreger:

”De danske svineproducenter har lige nu alletiders mulighed for at lægge en strategi for, hvad merindtjeningen skal bruges til – og dét skal udnyttes. Vil man bruge merindtjeningen til at udvide produktionen eller afdrage på sin gæld?”

Konsolidering kan minimere de økonomiske konsekvenser af et eventuelt udbrud af afrikansk svinepest
Om du bør vælge den ene eller anden strategi, er ikke et simpelt spørgsmål. Men vi har dog en generel anbefaling:

”Set ud fra de risici, der altid er i en svineproduktion, bør mange bruge den ekstra indtjening til at afdrage på gæld. Ved at konsolidere sig og derved styrke soliditeten bliver man mindre afhængig af pengeinstitutter, hvilket giver flere muligheder på sigt. Og skulle vi få afrikansk svinepest i Danmark efter 2021, vil man på det tidspunkt, ved at have afdraget ekstra på sin gæld, have et likvidt beredskab til at modstå de økonomiske konsekvenser”, siger Tommy Bjerregaard.

Han udelukker dog ikke, at det for nogen – måske – kan være den rette løsning at bruge merindtjeningen på at udvide:

”Hvis man har en strategi om at vækste, har man nu en god mulighed for at gøre det med en stor grad af selvfinansiering fra den forventede øgede indtjening. Det er selvfølgelig en chance at tage. Der er jo altid en risiko forbundet med at investere, og man bør have for øje, at der er en ekstra trussel derude i form af den afrikansk svinepest, som kan risikere at ramme Danmark – men på den anden side kan man også ’risikere’ at opnå en gevinst ved at udvide”, konstaterer han.

Bliver prognoserne til virkelighed?
”Uanset om man vælger at konsolidere sig eller investere, skal man være opmærksom på, at hvis USA og Kina ’bliver gode venner igen’, så står USA klar til at eksportere svinekød til Kina, hvilket vil lægge en dæmper på efterspørgslen. Dertil vil Kina så også begynde at købe bl.a. amerikansk sojaprotein igen, hvilket vil føre til en stigende pris på sojaprotein. Samtidig vil Kina på et tidspunkt igen selv kunne begynde at producere mere til sit eget marked. De er i øjeblikket i gang med at nedlægge små ’backyard farms’ og opføre nye, meget store svineproduktioner med høj veterinær status”, siger Tommy Bjerregaard.

De tre store spørgsmål, der afgør, om de danske svineproducenter kommer til at øge indtjeningen, er altså: Hvordan går det med handelskrigen? Kommer den afrikanske svinepest til Danmark eller ej? Og hvornår findes der en effektiv vaccine?

”Handelskrigen vil jeg ikke kaste mig ud i at spå om. Og det samme med den afrikanske svinepest. Dog kan jeg sige, at vi, på grund af vores høje veterinære status i Danmark, kan forvente – og håbe på – at Danmark vil være et af de sidste lande, der rammes af afrikansk svinepest. Men intet er sikkert. Derfor er det godt at have så robust en virksomhed som muligt”, siger Tommy Bjerregaard.

Hvad betyder en højere indtjening for økonomien på bedrifterne?
Hos Patriotisk Selskab har vi regnet på, hvad den øgede indtjening konkret vil betyde for økonomien hos svineproducenterne:

”Vi har prøvet at regne Landbrug & Fødevarers prognoser for svinenoteringen ind i økonomien hos vores virksomhedsanalysekunder. I tabellen ser man nettoudbyttet på en 1000 so’s ejendom, full-line, med smågrise og slagtesvin – dvs. indtægten før skat og renter, hvor ejeraflønningen er trukket fra. Med andre ord: Nettoudbyttet er det, der er tilbage til at betale renter og skat med.

2017 var et rigtig godt år, hvor der i 2018 var en dårlig notering kombineret med dyrt foder pga. tørke og heraf stigninger på kornprisen. Fra 2019 betyder den forventede højere notering et ordentligt hop i nettoudbyttet til 8.230.000 kr., og endnu højere de kommende år til 10.327.000 kr. i 2020 og lidt ned igen til 5.625.000 kr. i 2021”, fortæller Tommy Bjerregaard. Han understreger dog:

”Nu skal man huske, at der er tale om prognoser, og jo længere ud i fremtiden, vi kommer, jo mere usikkert er det. Nettoudbyttet er baseret på en unaturligt høj svinenotering, der kan ændre sig fra det ene øjeblik til det andet. Virkelighed kan afvige fra prognoserne, både til den positive og negative side”..

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om, hvordan du bedst anvender den forventede merindtjening – så kontakt endelig seniorkonsulent Tommy Bjerregaard.