13
Jan
Påvirk vandplanerne på Sydfyn

Vandrådet, som skal komme med anbefalinger til vandområdeplanerne 2021-2027 på Sydfyn, efterlyser nu dine idéer.

DETTE KORT kan du se ved hvilke vandløb og spærringer, vandrådet skal komme med anbefalinger til konkrete indsatser, der kan være med til at forbedre vandmiljøet (se sorte prikker). Bemærk, at de indsatser, der planlægges, afhænger af, at tidligere fastlagte indsatser om at fjerne spærringer og rørlægninger gennemføres først. Det forudsættes, at dette er blevet gjort, når de nye indsatser iværksættes.

Har du nogen kommentarer eller ønsker, som vandrådet skal tage med i deres videre arbejde? Så vil vi gerne høre fra dig senest fredag den 24. januar. Send en mail til vandraad@patriotisk.dk. Så samler vi kommentarerne og drøfter dem med vores repræsentant i vandrådet.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Kristian Petersen.