10
Dec
Pas på afskrivningsret ved køb af maskiner inden nytår

Af seniorkonsulent Karsten Hansen              

Hvis der investeres i nye maskiner inden nytår, så vær opmærksom på, at pr. 31. december 2013 ophører særreglen med, at der kan afskrives på 115 % af købsprisen på maskiner.

For at købet kan indgå på saldoen med den øgede afskrivningsret i 2013, skal betingelsen for at afskrive være opfyldt. Det betyder, at

1) aktivet, dvs. maskinen, skal være leveret til en igangværende virksomhed

2) aktivet skal være bestemt til at indgå i virksomhedens drift

3) aktivet skal være færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften.

Det vil med andre ord sige, at en ny maskine skal stå køreklar i maskinhuset den 31. december 2013 for at være afskrivningsberettiget. Det er ikke nok, at der foreligger oplysning om serienummer fra forhandleren.

Der er et risikomoment mere: Hvis der er indgået en kontrakt på bytte af en traktor på f.eks. køb af ny traktor til 2 mio. kr. og gammel traktor i bytte for 1 mio. kr., må der ikke afskrives på den solgte maskine. Hvis den nye så heller ikke kan afskrives på grund af manglende levering, kan styringen af den skattepligtige indkomst blive spoleret. På sigt mistes afskrivningsretten dog ikke.

For yderligere oplysninger – kontakt seniorkonsulent Karsten Hansen