25
Sep
Pas på opkrævninger om tilbagebetaling af pension

Udbetaling Danmark udsender pt. opkrævninger om tilbagebetaling af pension for 2014, også selvom en høj indtægt stammer fra hævet opsparet overskud fra virksomhedsordningen. I dette tilfælde er der ikke krav om tilbagebetaling – HUSK derfor at reagere på partshøringen.

Har du fået en opkrævning om tilbagebetaling af pension for 2014 fra Udbetaling Danmark, fordi de har registreret, at du har haft for høj indtjening i år 2014? Og skyldes din høje indtægt, at du har hævet opsparet overskud fra virksomhedsordningen? Så er der ikke krav om, at du skal tilbagebetale. Men det er vigtigt, at du reagerer på partshøringen inden for den angivne tidsfrist.

Meddel skriftligt til Udbetaling Danmark, at den høje indtægt i 2014 skyldes hævet opsparet overskud fra virksomhedsordningen og oplys endvidere, at der ikke er sket produktionsændringer. Herefter vil der ikke ske krav om tilbagebetaling.

Udbetaling Danmark udsender opkrævningerne, fordi de ikke umiddelbart kan konstatere, om den høje indtægt skyldes produktionsændringer, eller om det skyldes hævning af opsparet overskud.

Det er en undtagelse, at hævet opsparet overskud ikke skal medtages i beregningsgrundlaget for pensionen i 2014. Fra 2015 indgår det, som det har gjort i tidligere år.

Har du spørgsmål? Så kontakt Bo Sigersted.