13
Apr
Pas på med at opsige en vordende far

Som arbejdsgiver er du sikkert opmærksom på, at det kan være farligt at afskedige en gravid medarbejder. Når en gravid medarbejder opsiges, og du som arbejdsgiver har kendskab til hendes graviditet, kan hun formode, at opsigelsen skyldes graviditeten. Du skal derfor kunne dokumentere, at dette ikke er tilfældet, og det kan være en svær bevisbyrde at løfte.

Ligestillingslovens beskyttelse omfatter imidlertid ikke kun moderen, men også faderen. I en konkret sag har Ligestillingsbehandlingsnævnet erklæret det i strid med ligestillingsloven, at en mandlig chauffør er blevet opsagt under sin kærestes graviditet. Derfor skulle arbejdsgiver give ham en godtgørelse svarende til seks måneders løn. I retten fremlagde arbejdsgiver bevis for, at fem fædre inden for de sidste 12 måneder havde holdt barselsorlov, og at den kommende orlov dermed ikke var årsagen til opsigelsen – men at opsigelsen alene skyldtes påtaler af den vordende fars tilgang til arbejdet uden efterfølgende forbedring. Der var dog ikke nogen dokumentation for påtalerne af medarbejderen.

Har du brug for at afskedige en vordende far eller mor? Så anbefaler vi, at du søger rådgivning før opsigelsen. Kontakt juridisk konsulent Bodil Just.