28
Okt
Pas på renteswap ved ændring af realkreditlånene

Af seniorkonsulent Kaj Refslund

I disse dage er der stor travlhed hos banker og realkreditinstitutter omkring refinansiering af realkreditlån. Det er især 2 gennemgående emner, der er med i overvejelserne hos låntagere. Det er spørgsmålet om renteformen i forhold til F1-renter og lånets valutaform, hvor der ændres fra EUR til danske kroner.

Er renteswap og lån ikke i samme valuta, risikerer man at miste de skattemæssige fradrag.

Mange overvejer inden 1. november at opsige deres F1-lån i EUR og omlægge det til et lån i danske kroner.

Hvis du har en EUR-renteswap, risikerer du at miste det skattemæssige fradrag, ikke bare for renterne, men også for swappens negative markedsværdi.

Alvoren af ovenstående betyder, at renteswappen ikke kan indgå i virksomhedsordningen for derved at opnå et almindeligt skattemæssigt fradrag, fordi renteswappen ikke er tilknyttet virksomhedens drift eller gæld. Det betyder, at renteswappen skattemæssigt betragtes som spekulation.

Omlægger du dit EUR F1-lån, er det derfor samtidig vigtigt at ændre din EUR renteswap.

For at bevare den erhvervsmæssige tilknytning skal både renteswap og lån være i samme valuta.

Kontakt din økonomikonsulent, hvis du har spørgsmål til refinansiering og renteswap.