17
Okt
Passer dit selskabs acontoskat?

Det er nu tid for, at du overvejer, om årets acontobetalinger af selskabsskat passer til den skattepligtige indkomst, der kan forventes for indkomståret 2016. På den måde kan du allerede nu enten nedsætte acontoskatten eller foretage en frivillig indbetaling for at undgå det ikke fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Aconctoskat for selskaber betales i to rater i løbet af indkomståret, og anden rate skal betales senest den 21. november 2016.

Efter den 21. november 2016 og frem til den 1. februar 2017 er der mulighed for at indbetale frivillig acontoskat mod et procenttillæg.

Sådan nedsætter du acontoskatten
Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2016 bliver mindre end den beregnede acontoskat, kan acontoskatten nedsættes:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen til venstre
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre

 

Raten kan nedsættes til 0 kr. og kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

Indbetal frivillig acontoskat
Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2016 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., så bør du overveje at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå det ikke-fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Indberetning og indbetaling af frivillig acontoskat sker ved at følge samme forløb som ved en nedsættelse og så betale det frivillige skattebeløb over skattekontoen med selskabets betalingslinje, som du finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Det er vigtigt, at du indberetter, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er det ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling nemlig.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling eller nedsættelse af acontoskatten
Din konsulent hos Patriotisk Selskab hjælper gerne med at beregne den forventede selskabsskat for 2016 – og dermed om der er behov for at ændre acontoskatten.

Yderligere oplysninger kan fås hos din sædvanlige kontaktperson eller hos chefkonsulent, statsautoriseret revisor Jens Kring.