29
Okt
Passer dit selskabs forskudsskat?

Det er nu tid for, at du overvejer, om årets acontobetalinger af selskabsskat passer til den skattepligtige indkomst, der kan forventes for indkomståret 2019. Hvis du vurderer, at det ikke er tilfældet, kan du enten nedsætte acontoskatten eller foretage en frivillig indbetaling for at undgå det ikke fradragsberettigede procenttillæg på restskat.

Acontoskat for selskaber betales i to rater i løbet af indkomståret. Fristen for at indbetale anden rate af den ordinære acontoskat samt for en eventuel frivillig indbetaling er den 20. november 2019.

Efter den 20. november 2019 og frem til den 1. februar 2020 er der mulighed for at indbetale frivillig acontoskat mod et procenttillæg. Resterende skat for indkomsten for 2019 vil blive endelig opgjort til betaling inden 20. november 2020 med et større procenttillæg end for de frivillige betalinger, der sker inden 1. februar 2020.  

Sådan nedsætter du acontoskatten
Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2019 bliver mindre end den beregnede acontoskat, kan acontoskatten nedsættes:

  • Log på TastSelv Erhverv
  • Klik på Skat i menuen
  • Klik på Selskabsskat i menuen til venstre
  • Klik på Acontoskat
  • Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre

 

Raten kan nedsættes til 0 kr. og kan ændres frem til datoen for betalingsfristen.

Sådan indbetaler du frivillig acontoskat
Forventer du, at selskabsskatten for indkomståret 2019 bliver større end summen af den ordinære acontoskat samt eventuelle frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat m.v., bør du overveje at foretage frivillig indbetaling af acontoskat.

Indberetning og indbetaling af frivillig acontoskat sker ved at følge samme forløb som ved en nedsættelse og så betale det frivillige skattebeløb over skattekontoen med selskabets betalingslinje, som du finder på oversigtsbilledet under Acontoskat på skat.dk.

Det er vigtigt, at du indberetter, at der ønskes foretaget en indbetaling af frivillig acontoskat. Er det ikke indberettet, tilbagebetales den frivillige indbetaling nemlig.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling eller nedsættelse af acontoskatten
Din konsulent hos Patriotisk Selskab hjælper gerne med at beregne den forventede selskabsskat for 2019 – og dermed, om der er behov for at ændre acontoskatten.