22
Mar
Patriotisk fokus på ejerskifter

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen

Der har vist aldrig været gang i så mange ejer- og generationsskifter inden for dansk landbrug, som der er i øjeblikket. Og det ser ikke ud til, at det ændrer sig det kommende år – tværtimod.

Et ejerskifte er en kompliceret sag, og når Patriotisk Selskab assisterer et medlem ved et ejerskifte, er mange medarbejdere derfor på forskellig vis inddraget inden for deres respektive fagområder.

Gennem en række artikler har vi valgt at sætte fokus på ejerskifterne fra og med denne artikel og den kommende tid.

Artiklerne vil belyse nogle af de problemstillinger, som du skal forholde dig til og have løst ved et ejerskifte. Ikke to ejerskifter er ens, og det er derfor heller ikke alle artiklerne i serien, som vil være aktuelle ved dit kommende ejerskifte, ligesom der sikkert også vil være forhold i forbindelse med dit ejerskifte, som ikke vil blive omtalt i vores artikelserie. Rådgivning ved et ejerskifte er altid nødvendig, og du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Alle artiklerne i artikelserien vil henvise til en medarbejder hos Patriotisk Selskab, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål i relation til det givne emne.

Udover at sætte fokus på ejerskifter er formålet med artikelserien at informere om de mange forhold, som skal tages i betragtning både før og under ejerskiftet. Vi håber, du vil blive inspireret – og måske forud for dit første rådgivningsmøde om ejerskiftet vil have nogle idéer, til hvordan dit ejerskifte skal tage form.

Et af de områder, mange er optagede af, når det kommer til ejerskifte, er skatter og afgifter. Det er vigtigt at forholde sig til, når et ejerskifte skal optimeres økonomisk for køber såvel som sælger. Men mange andre faktorer er lige så vigtige. Derfor vil alle Patriotisk Selskabs afdelinger bidrage med artikler.

Alle artiklerne vil løbende blive lagt ind på DETTE LINK, så du altid har mulighed for at danne dig et overblik over hele artikelserien.

Herudover vil artiklerne løbende blive udgivet i vores nyhedsbrev. Du kan genkende dem på dette billede:

God læselyst.