04
Dec
Patriotisk Selskab satte gang i ophævelsen af vandplaner

Lynhøringen over de statslige vandplaner er i strid med Århus-konventionen. Det påpegede Patriotisk Selskab allerede for et år siden, og nu får selskabet ret: Natur- og Miljøklagenævnet har netop erklæret de statslige vandplaner for ugyldige.

Glæden var stor hos en af landets landbrugsrådgivere, Patriotisk Selskab, da Natur- og Miljøklagenævnet på et møde i går traf principiel afgørelse i syv af de mange klagesager om de statslige vandplaner og samtidig erklærede de statslige vandplaner for ugyldige.

– Det er en stor sejr for os. Allerede i december sidste år, da en supplerende høring om vandplanerne blev fastsat med en høringsfrist på blot otte dage, råbte vi vagt i gevær, siger administrerende direktør Henrik Danielsen fra Patriotisk Selskab.

Som den eneste aktør på miljøområdet påpegede Patriotisk Selskab dengang, at den korte høringsfrist på kun fem arbejdsdage var i strid med den såkaldte Århus-konvention, der skal sikre offentligheden adgang til oplysninger om lokale, nationale og internationale miljøsager og sikre medvirken i beslutningsprocesser.

– Lynhøringen var efter vores vurdering i klar strid med Århus-konventionens principper, og det er da også netop fristens længde, som et enstemmigt Natur- og Miljøklagenævn nu har fundet alt for kort, og som konsekvens deraf erklærer vedtagelsen af de 23 statslige vandplaner for ugyldig, påpeger Henrik Danielsen.

Den korte høringsfrist er hovedindhold i mange af de klager, som er kommet både fra enkelte landmænd og fra erhvervet, heriblandt Patriotisk Selskab, som har indgivet i alt 14 klager.

– Ud over, at vi naturligvis glæder os på vores kunders vegne, så er det også en sejr for demokratiet. Selvfølgelig skal borgere og organisationer have mulighed for at give deres mening til kende, og derfor skal der være rimelige høringsfrister. Det viser Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse med al tydelighed, siger Henrik Danielsen.

– Det er vores håb, at dette ikke udløser en heksejagt, men i stedet bringer de relevante parter sammen til en drøftelse af hele Grøn Vækst-pakken og dens implementering. Forhåbentligt vil nogen tænke i en grundlæggende reform af miljøreguleringen i dette land – altså en reform af hele miljøpolitikken helt tilbage fra ”Svend Auken tiden”, understreger Henrik Danielsen.

For yderligere oplysninger: Adm. direktør Henrik Danielsen på tlf. 6315 5410 eller mobil 2424 7788