05
Jun
Patriotisk Selskab udvider juridisk rådgivning

Patriotisk Selskabs juridiske afdeling har udvidet rådgivningspaletten og tilbyder nu også rådgivning inden for ansættelsesret og familie- og arveret.

– Det er altid en god idé at få hjælp til udarbejdelsen af en ansættelseskontrakt, når du ansætter en ny medarbejder, så kontrakten overholder lovmæssige krav. Hvis du er det mindste i tvivl om rettigheder og pligter for parterne i ansættelsesforholdet, er det en god ide at spørge os til råds. Det gælder også, når en medarbejder skal opsiges. Der er mange ufravigelige regler på ansættelsesrettens område, siger Rikke Gade Trinskjær.

Er du i tvivl om familie- eller arveretlige spørgsmål, eller overvejer du oprettelse af særeje eller testamente? – så kontakt cand.jur. Rikke Gade Trinskjær for nærmere oplysninger.