31
Okt
Generalforsamling: Landbruget er parat til at bidrage

Troen på fremtiden er så småt vendt tilbage, og landbruget har mod på at producere og investere mere. Men det kræver, at regeringen er villig til at ændre på erhvervets rammevilkår.

”Det går den rigtige vej, men der er stadig langt til målet”. Sådan lød ordene fra bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, da Patriotisk Selskab i Odense i går, onsdag den 30. oktober, afholdt sin generalforsamling nr. 203 i selskabets lange historie.

En forbedret driftsøkonomi og en tilfredsstillende indtjening for flere driftsgrene er gode tegn på, at det går den rigtige vej. Det samme er højere afregningspriser, stigende produktion, lav rente og færre tab på finansielle kontrakter.

Men ifølge Patriotisk Selskabs formand ændrer de positive takter dog ikke ved det faktum, at der stadig er langt til målet og stadig er brug for, at regeringen ændrer på nogle af erhvervets rammevilkår. På generalforsamlingen kom formanden bl.a. med følgende meldinger:

– Det er små skridt i den rigtige retning, men man skal ikke være blind for, at den høje gæld fortsat bevirker, at mange bedrifter er meget sårbare overfor blot små stigninger i de finansielle omkostninger. Erhvervet befinder sig fortsat i en alvorlig kreditklemme, men troen på fremtiden er så småt vendt tilbage, og udsigten til bedre indtjening har givet landbruget mod på at producere og investere mere.

– Danmark halter bagud – ikke kun i landbruget, men i erhvervslivet generelt. I både Tyskland og Sverige har væksten i snart lang tid været højere, end før krisen satte ind i 2008. Danmark er kommet langt ned på listen over de mest konkurrencedygtige lande, og en svensk undersøgelse viser bl.a., at kun tre EU-lande – nemlig Tjekkiet, Letland og Slovenien – ligger lavere end Danmark, når det gælder indtjening per hektar i landbruget.

– Det betyder, at Danmark er det fjerde mindst lønsomme land i EU at drive landbrug i. Ifølge den svenske undersøgelse tjener en dansk landmand i gennemsnit 230 euro per hektar, mens f.eks. Malta – der ligger helt i top – tjener over 5.000 euro. I Cypern, der er nummer to på listen, tjener de cirka 2.000 euro pr. hektar. Det er helt grotesk, og det forgangne år, som har været præget af politisk slingrekurs og ekstremt pres fra regeringens side, har bestemt ikke fremmet erhvervets muligheder for udvikling og fremdrift.

– Tallene taler deres tydelige sprog. Hvis ikke regeringen meget snart kommer på banen med konkrete initiativer, glider væksten, arbejdspladserne, investeringerne og muligheden for valutaindtjening væk fra Danmark.

– Der er brug for meget mere konkret handling, hvis den samlede landbrugsproduktion skal øges og konkurrenceevnen styrkes. Konsekvensen ved ikke at gøre noget, oplevede vi for kort tid siden, da Danish Crown meddelte, at 1.000 medarbejdere risikerer at miste jobbet de kommende år. Det synes unødvendigt. Vi er parate til at yde vores, så det går den rigtige vej mod mere vækst og beskæftigelse.

Læs hele den mundtlige beretning her:

Patriotisk Selskabs generalforsamling 2013 – bestyrelsens mundtlige beretning