10
Feb
PattegriseLIV – en fælles indsats starter NU

Af afdelingsleder Lisbeth Shooter

SEGES, Videncenter for Svineproduktion tager hul på kampagnen PattegriseLIV. Kampagnen skal sikre formidling af faglig viden samt værktøjer til rutiner, management og ledelse, der kan reducere og fastholde en lav totaldødelighed i farestalden.

Kampagnen skal endvidere demonstrere, hvordan faglig viden, rådgivning og nye værktøjer bruges i praksis, så den reducerede dødelighed skaber økonomisk gevinst på svineproducentens bundlinje. I den forbindelse er der oprettet et kampagnesite www.pattegriseLIV.dk, som er midtpunktet for kampagnens aktiviteter. Sitet vil blive udviklet løbende, men står allerede nu klar med en kort beskrivelse af kampagnens indhold samt en potentialeberegner, der viser det økonomiske potentiale i at øge pattegriseoverlevelsen.

Som en del af kampagnen afprøves forskellige rådgivningsmodeller i 30 sobesætninger. Heraf starter 15 besætninger i april 2015 og 15 besætninger i oktober 2015. Der er tale om afprøvning af tre rådgivningsmodeller, der alle skal øge pattegriseoverlevelsen, men som tager udgangspunkt i tre forskellige steder:

1) Management i farestalden
2) Ledelsen i besætningen
3) Helheden/strategien for den samlede bedrift via en mentor.

For at deltage i afprøvningen skal alle, der arbejder i besætningen være motiverede for at øge pattegriseoverlevelsen! Derudover er det eneste krav, at der er mindst 3 medarbejdere i soholdet. Besætningsejere har mulighed for at melde sig som afprøvningsvært frem til den 16. marts 2015, hvorved de får tilsendt et skema på mail, som de skal udfylde for at komme i betragtning som afprøvningsvært. Udvælgelsen af de 30 besætninger sker umiddelbart herefter, da de deltagende besætningsejere, driftsledere og farestaldsmedarbejdere skal deltage i kick-off møde den 25. marts 2015.

For yderligere information om PattegriseLIV – en fælles indsats starter nu – kontakt svinerådgiver Lisbeth Shooter