20
Aug
Penge retur til sukkerroedyrkere

Af adm. direktør Nils Rasmussen

Som det tidligere har fremgået af pressen, er der ca. 86 mio. kr. på vej retur til de sukkerroedyrkere, der var aktive i perioden fra 2001 til 2005.

Vi forventer et beløb på samlet ca. 200 kr. pr. ton polsukker på kontrakt til de dyrkere, der har haft roer i alle de 5 produktionsår.

Gå ind på listerne og tjek, om du er nævnt. Hvis du står på listen med manglende oplysninger, skal du indberette de oplysninger, der mangler. Hvis du ikke er nævnt på nogen lister, og du havde sukkerroer i perioden 2001 – 2005, skal du indberette dine oplysninger.

Langt hovedparten af de dyrkere, der skal have penge retur, er allerede automatisk registreret på en liste på NaturErhvervs hjemmeside.

Alle navne er oplistet alfabetisk, typisk på enten fornavn, efternavn eller titel.

På samme hjemmeside er en liste over de sukkerroedyrkere, hvor der mangler oplysninger af en eller anden slags. Det er typisk landmænd, der ikke søger hektarstøtte mere, har ændret CVR-nummer eller lignende. På NaturErhvervs hjemmeside, umiddelbart ved siden af navnelisterne, findes der fortrykte formularer til mulig identifikation af dyrkere, der ikke fremgår af listerne, eller hvor NaturErhverv mangler oplysninger.

Vi må forvente, at kreditorer i diverse gældssaneringsboer, konkurser og lignende, som de retmæssige ejere af disse midler, vil være særdeles opmærksomme på disse lister.

Pengene forventes udbetalt i løbet af efteråret 2014, og der opstår helt sikkert nye spørgsmål, hvor vi gerne hjælper i Patriotisk Selskab.

Kontakt os på telefon 6315 5400, hvis vi du vil høre mere.