22
Jan
Pensionsordninger fordeles ikke efter testamentet

Hvis du vil bestemme, hvem der ”arver” dine pensionsordninger, kræver det, at du aktivt tager stilling.

Hvad skal der ske med dine pensionsordninger, når du dør? Selvom du har lavet et testamente for at sikre dig, at din formue bliver fordelt rigtigt, gælder det ikke dine pensionsordninger. Hvis du selv vil have indflydelse på, hvem pengene går til, skal du derfor være opmærksom på at angive en begunstiget, der ”arver” dine pensionsordninger i tilfælde af død. Det kan du gøre ved at sende en skriftlig meddelelse til din bank/pensionskasse.

Tager du ikke stilling, vil den begunstigede være ”nærmeste pårørende”. Det vil sige, at ægtefællen kommer i første række, dernæst din samlever og under denne dine livsarvinger (børn, børnebørn m.v.). Før år 2008 stod samlevere dog ikke til at arve – og er din pensionsopsparing oprettet før dette tidspunkt, skal du derfor være opmærksom, hvis du ønsker, at din samlever skal ”arve”. Man bliver desuden først defineret som samlever, hvis man har delt adresse i to år eller har, har haft eller venter et barn sammen.

Ovenstående regler kan især ramme dig, hvis du er flyttet sammen med en – særligt hvis det er sket i en moden alder – og I har boet sammen i to år, men du ikke ønsker, at han/hun skal arve din pensionsordning.

Til vores arrangement ”I krig og kærlighed – ægtefællers og samleveres retsstilling i live som ved død” den 10. februar, kan du høre mere om pensionsordninger – og om andre forhold du bør tage stilling til for at sikre dine aktiver.