06
Okt
Persondatalov: Sådan må du behandle CPR-numre

Af EU´s persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018, fremgår det, at ”specielle” personoplysninger – herunder bl.a. CPR-numre – kræver et særligt samtykke at behandle.

I forslaget til en ny dansk persondatalov er der dog specifikt taget stilling til behandling af CPR-numre. Forslaget går på, at der kan ske videregivelse af CPR-numre, når videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheden, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede.

Det betyder, at når der fx køres løn, så skal din virksomhed ikke have samtykke fra medarbejderne til at videregive deres CPR-numre.

Bemærk, at loven endnu ikke er vedtaget, men vi forventer, at bestemmelsens ordlyd bliver vedtaget uden ændringer.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just.