04
Mar
Potentialekort: Udgangspunktet for præcisionsjordbrug

Vi har sagt det før, men det kan sagtens tåle at blive sagt igen: Hvis du har teknikken til præcisionsjordbrug, men endnu ikke er begyndt at anvende den, så er det på tide. Hos Patriotisk Selskab oplever vi en stigende interesse for præcisionsjordbrug blandt medlemmerne, og vi kan ret hurtigt hjælpe dig i gang.

Start med at identificere udbyttepotentialet i hver enkel mark
Første step er at få lavet potentialekort, hvor din mark inddeles i zoner efter udbyttepotentiale. Nedenstående kort er et eksempel på et potentialekort, men der er mange muligheder. Vi kan nå cirka 100 ha i timen, og vi anbefaler, at du starter med 10-15 uens marker, som du kender godt. På den måde får du noget erfaring og ser, om gradueringen har effekt, inden du går i gang på hele ejendommen.

Ud fra potentialekortet kan der laves tildelingsfiler tilpasset markens stærke og svage områder. Fx viser potentialekortet herover, at der til venstre i marken (markering 1) er et meget dårligt udbyttepotentiale, hvilket tildelingsfilen bør tage forbehold for – så enten skal der tildeles mindre input, fordi det alligevel ikke kan betale sig at bruge for meget, eller også skal man overveje at tage arealet helt ud af drift og bruge flere ressourcer på de dele af marken, der har et bedre udbyttepotentiale.

En oplagt tildelingsfil at starte med er et udsædskort. Hos Patriotisk Selskab graduerer vi udsæden med plus/minus 20-40 procent fordelt efter zonerne på potentialekortet.

Udsædskortet kræver en indsats det første år, men filen kan så til gengæld genbruges de efterfølgende år, hvor eksempelvis en gødningstildelingsfil skal laves efter biomassen i marken, som kan variere år efter år. Herudover kan der bl.a. arbejdes med udbyttekort, biomassekort, planteværnskort og EM 38-kort. De forskellige tildelingsfiler komplimenterer hinanden og kan tilsammen være med til på sigt at forbedre udbyttet. Nu hvor en del ejendomme har været i gang med præcisionsjordbrug i mange år, begynder vi at se forsøg, der peger på, at det har en positiv effekt på udbyttet at graduere inputtet.

Ram den rette balance i gradueringen
Hvordan den enkelte tildelingsfil skal laves, er der stor forskel på fra ejendom til ejendom. Det afhænger bl.a. af størrelse på marker, variationen og ønskerne til graduering. Vil du fx udelukkende køre efter et ”tag fra de rige og giv til fattige”-koncept? Eller mener du at inputtet, der kunne bruges på de ”fattige” områder, i stedet er bedre givet ud til ”rigere” områder?

Det handler om at ramme den helt rette balance for at opnå det bedste udbytte. Mange er fx bekymrede for at ”ramme forkert” og dermed risikere en negativ effekt ved fx graduering af gødning. På baggrund af mange års forsøg er det blevet konstateret, at responsen på gødning er størst i de områder af marken, hvor biomassen er lav – men til en vis grænse. Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig selvfølgelig gerne med at graduere gødningen helt rigtigt.

Trimble AG Software
Vi har investeret i programmet Trimble AG Software. Programmet er specifikt udviklet til graduering, og det er grundigt gennemtestet, så ”børnesygdommene” er udryddet. En af fordelene ved Trimble AG Software er, at det kan tale sammen med stort set alle terminaler og ikke kun fx John Deere, samt at det kan håndtere tunge filer som udbyttekort og EM 38-kort.

Vi har sat os grundigt ind i programmet, så vi ved præcis, hvordan det virker – hvilket betyder, at vi bruger færre timer på at hjælpe dig i gang, end du skal bruge, hvis du vælger at gøre det selv.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med præcisionsjordbrug, er du velkommen til at kontakte planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen.