PRIVATLIVSPOLITIK

PRIVATLIVSPOLITIK

I forbindelse med dit samarbejde med Patriotisk Selskab, herunder såvel medlems-/foreningsdelen som køb af rådgivningsydelse indsamler og behandler Patriotisk Selskab CVR-nr. 61 67 62 28 som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (fx navn, adresse, e-mail, telefon, kontonr. i pengeinstitut, telefax, kørekort, pas, sygesikringsnr., familiemæssige forhold, stillingsbetegnelse/titel etc.) vedrørende dig. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.

Vi indsamler personlige oplysninger direkte fra dig og fra offentlige erhvervsregistre, såsom fx CVR og CHR.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til offentlige myndigheder fx SKAT, Landbrug & Fødevarer, andre rådgivere, pengeinstitutter, kreditforeninger o.lign. i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af samarbejdet/rådgivningen.

Patriotisk Selskab vil behandle og videregive dit CPR-nr. Behandling og videregivelse vil ske, når det er et naturligt led i den normale drift, og når det er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af dig. Det kan fx være i forbindelse med tinglysning af skøder og ægtepagter eller indberetning til banker/realkreditinstitutter o.lign. Grundlaget for denne behandling er databeskyttelseslovens §11, stk. 2.

Til brug for opfyldelse af aftalen med dig indsamler Patriotisk Selskab almindelige personoplysninger om dig hos offentlige myndigheder fx SKAT, Landbrug & Fødevarer, andre rådgivere, pengeinstitutter, kreditforeninger o.lign.

Patriotisk Selskab vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til dels gældende lovgivning fx bogføringsloven, dels så længe der er et præcist formål med opbevaringen. Så snart formålet med opbevaring af dine personoplysninger ikke længere er til stede, eller når den lovgivningsfastsatte opbevaringstid er udløbet, vil dine personoplysninger blive slettet.

Du kan læse mere om, hvor længe vi opbevarer personoplysninger i forbindelse med placering af cookies og optimering af brugeroplevelsen på patriotisk.dk i vores cookiepolitik.

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, eller slettet, hvis de ikke længere er relevante for vores samarbejde. Endelig har du ret til at anmode om en struktureret og maskinlæsbar udskrift af de oplysninger, du selv har givet til Patriotisk Selskab.

Såfremt du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte Patriotisk Selskab via patriotisk@patriotisk.dk. Vi vil besvare din henvendelse indenfor fire uger.

I øvrigt henvises til Patriotisk Selskabs forretningsbetingelser.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Patriotisk Selskab ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.

Patriotisk Selskab f.m.b.a
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf. +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228

Bliv medlem af Patriotisk Selskab, og få kvalificeret og fagligt skarp rådgivning, der kan rykke din forretning og bundlinje.

Accept af privatlivspolitikken*

© 2023 Patriotisk Selskab f. m. b. a.

PATRIOTISK SELSKAB F.M.B.A
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tlf.: +45 6315 5400
E-mail: patriotisk@patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30

CVR: 61676228