16
Nov
Produktionsafgift på sukker tilbagebetales

Sukkerroedyrkere og sukkerproducenter i EU har i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001 betalt for meget i produktionsafgift på sukker – så hvis du var sukkerroeproducent i disse år, skal du have penge tilbage.

Hvis du ikke har modtaget pengene endnu, så kontakt Landbrugsstyrelsen på produktionsafgift@lbst.dk eller 3395 8000. Det kan fx skyldes, at dine bankkontooplysninger er blevet ændret, eller du har skiftet adresse.

I Danmark er det beløb, der skal tilbagebetales, opgjort til 80,9 mio. kr. inkl. renter. Du står til at modtage mellem 90 kr. og 215.000 kr.

Læs mere her.