07
Okt
Produktionsafgift retur? Sidste frist 15. oktober

Af adm. direktør Nils Rasmussen

Som vi tidligere har annonceret, har sukkerroedyrkere betalt for meget i produktionsafgift i dyrkningsårene 2001 til 2005 – og pengene gives nu retur. NaturErhvervsstyrelsen har allerede udbetalt penge til langt de fleste af de berettigede, men hvis du endnu ikke har modtaget penge og mener, du er berettiget til det, så kan du klikke ind på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside på linket nedenfor.

Her kan du se, om du optræder på listen over de dyrkere, hvorpå der efterlyses yderligere oplysninger. Linket indeholder en samtykkeerklæring, som skal indsendes, så den er fremme senest den 15. oktober 2014.

Sukkerroedyrkere fra årene 2001 – 2005.

Tjek, om du er nævnt på listen. Hvis du står på listen med manglende oplysninger, skal du indberette de oplysninger, der mangler. Hvis du ikke er nævnt på nogen lister, og du havde sukkerroer i perioden 2001 – 2005, skal du indberette dine oplysninger.

Alle navne er oplistet alfabetisk, typisk på enten fornavn, efternavn eller titel.

Vi må forvente, at kreditorer i diverse gældssaneringsboer, konkurser og lignende, som de retmæssige ejere af disse midler, vil være særdeles opmærksomme på disse lister.

Pengene forventes udbetalt i løbet af efteråret 2014, og der opstår helt sikkert nye spørgsmål, hvor vi gerne hjælper i Patriotisk Selskab.

Kontakt os på telefon 6315 5400, hvis vi du vil høre mere.