06
Mar
Projekt PattegriseLIV: Ekstraordinært seminar

Interessen for de allerede planlagte PattegriseLIV-møder har været rigtig stor. Derfor afholder Patriotisk Selskab nu i samarbejde med Centrovice og SEGES et ekstraordinært seminar om projekt PattegriseLIV.

Projektet er centreret omkring en kampagne, der går ud på at formidle faglig viden samt værktøjer til rutiner, management og ledelse, der kan reducere og fastholde en lav totaldødelighed i farestalden. Som en del af kampagnen inddrages 30 sobesætninger, der er motiverede for at øge pattegriseoverlevelsen. Hos disse afprøves forskellige rådgivningsmodeller. Du kan læse mere om projektet her.

Her kan du se Program for Pattegriseliv fælles fokus.

Praktisk info
Seminaret om projekt PattegriseLIV foregår den 20. april 2015 kl. 15:00-19:00. Seminaret er delt i 2 spor – et på dansk og et på engelsk. Det er gratis at deltage i det danske seminar og det koster 200 kr. at deltage i det engelske. Seminaret afholdes på Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Tilmelding er nødvendig og skal ske her eller på telefon 7015 9900 senest den 18. april.