17
Jul
Randzonekompensation

Af afdelingslieder Lisbeth Shooter  

For at sikre, at udbetalingen af randzonekompensation sker til tiden, er NaturErhvervstyrelsen allerede nu i gang med at behandle de ansøgninger, som er indsendt via Fællesskemaet.

Ifølge Naturerhvervsstyrelsen er det dog kun ansøgere, der søger om nationalt tilskud (de minimis) i september/oktober 2013, der er berettigede til randzonekompensation. Nogle lodsejere vil desuden modtage et brev om kontrol af randzoner, og det skyldes, at det samlede randzoneareal, som der er søgt randzonekompensation til, er større end det randzoneareal, der fremgår af kompensationskortet.

NaturErhvervstyrelsen har manuelt gennemgået de berørte markblokke for ikke at sende unødvendige breve ud. Mange sager skulle derfor allerede nu være løst administrativt – bl.a. de sager, hvor en afvigelse skyldes, at en randzone på kompensationskortet ligger forskudt i forhold til kronekanten.

Hvis det ikke ud fra oplysningerne i Fællesskemaet eller på randzonekompensationskortet er muligt at se, hvor de ekstra randzonearealer er beliggende, sender NaturErhvervstyrelsen et høringsbrev om sagen.

NaturErhvervstyrelsen forventer, at der i perioden juli til september udsendes op mod 400 høringsbreve om mulig overanmeldelse af randzonekompensationen. Et høringsbrev bevares ved at genindsende Fællesskemaet via Tast selv-service og skrive en kommentar i bemærkningsfeltet. I nogle tilfælde er det desuden nødvendigt at indsende et ændringsforslag til kompensationskortet og skrive det ændrede randzoneareal i markplanens kolonne 9.

Læs mere på NaturErhvervstyrelsen.

For yderligere oplysninger – kontakt Planteavlsafdelingen eller afdelingsleder Lisbeth Shooter, Husdyr, miljø og jura