13
Aug
Refusion ved arbejdsmiljørådgivning

Refusion af udgifter til arbejdsmiljørådgivning

Af svinekonsulent Mette Skjold Sørensen

Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. En liste over nedslidningstruede brancher – herunder også landbrug og skovbrug – kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Betingelser for at få refusion
Både offentlige og private virksomheder kan søge om refusion for deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning. Refusionen kan maks. udgøre 500.000 kr., og der skal være tale om rådgivning, der har til formål:

  • at forbedre det psykiske arbejdsmiljø
  • at nedbringe antallet af arbejdsulykker eller
  • at nedbringe antallet af fysisk overbelastede medarbejdere.

 

Det er vigtigt, at virksomheden har søgt og fået tilsagn fra Arbejdstilsynet om refusion, inden det planlagte arbejdsmiljøarbejde sættes i gang.

Læs flere detaljer og få adgang til det elektroniske ansøgningsskema på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Kontakt gerne svinekonsulent Mette Skjold Sørensen for hjælp eller yderligere oplysninger.