28
Nov
Regler for børn/ansatte under 18

Vidste du, at en person under 18 år som udgangspunkt ikke må være passager i en traktor, så snart traktoren befinder sig på offentlig vej? Er man under 18, må man heller ikke køre ATV eller slå græs, medmindre det er med en håndskubber.

Det er blot nogle få af de mange regler, der gælder for børn og unge i landbruget. Reglerne gælder både for dine egne børn og for børn, der er ansat i fx et fritidsjob eller er på besøg.

For landbrugselever er der selvfølgelig en del undtagelser – men dog stadig mange regler, du skal overholde.

Reglerne er til for at forebygge ulykker, og opdager Arbejdstilsynet, at reglerne overtrædes, får du en bøde. Desværre er det ofte først, når der sker en ulykke, at Arbejdstilsynet finder ud af, at reglerne er blevet overtrådt.

Det er en skærpende omstændighed – og giver dermed en højere bøde – hvis barnet er 13-14 år (eller herunder) eller er undervisningspligtigt. Man er undervisningspligtig til og med den 31. juli det år, man afslutter 9. klasse, også selvom undervisningen slutter i juni-måned.

Et eksempel fra den virkelige verden
En landmand fik for nylig en bøde på 60.000 kr., da hans ansatte på 16 år kørte galt på en ATV, da han skulle hente kvæg på marken. Den ansatte brækkede den ene tommelfinger og fik en hjernerystelse. Ulykken blev anmeldt til Arbejdstilsynet, som beregnede bøden sådan her:

    • Grundbøde: 20.000 kr.
    • Den 16-årige kom alvorligt til skade: 20.000 kr.
    • Den 16-årige var stadig undervisningspligtig: 20.000 kr.

 

Kan det overhovedet betale sig at ansætte unge mennesker?
Det er ikke sådan, at vi fraråder dig at ansætte unge mennesker.
Der findes arbejde, som unge gerne må udføre. Afhængig af alder kan det fx være fodring og pasning af mindre husdyr og heste, lugning, bær- og frugtplukning, plantning, grøntsagsopsamling, desinfektion af koyvere og lettere malerarbejde.

Arbejdet skal som udgangspunkt ske med opsyn og hjælp fra en person over 18 år.

Spørgsmål?
Reglerne for børn og unge i landbruget er komplicerede.

Hvis du har planer om at ansætte et ungt menneske, eller du er i tvivl, om dine børn udfører arbejde, som de ikke må – så spørg hellere en gang for meget.

Kontakt økonomirådgiver Jane Nissen eller løn- og økonomimedarbejder Jeanette Christensen.