04
Jun
Regnskab: Undgå fejl i udenlandsk indkomst

Af seniorkonsulent Karsten Hansen

Får du lavet regnskab hos Patriotisk Selskab? Så vær opmærksom, hvis du har indkomst fra udenlandske aktiviteter.

Udenlandsk indkomst skal medregnes i den samlede indkomst, der selvangives i Danmark. Til gengæld gives der lempelse for den skat, du har betalt i udlandet.

Når vi laver dit regnskab, kan det være en udfordring for os at få oplyst den korrekte udenlandske skat, idet den beregnede skat i årsrapporten ikke altid er korrekt. Det er derfor vigtigt, at du – når dine udenlandske årsopgørelser foreligger – sender kopier af dem til din konsulent.

Det kan gøre en stor forskel. For nylig så vi et eksempel, hvor nogle ejere af tyske vindmøller i efteråret 2018 modtog en årsopgørelse for 2017, som viste 0 kr. i skattebetaling. Til gengæld har de i maj 2019 modtaget en årsopgørelse på kommunal skat, der næsten svarer til den afsatte skat i årsrapporten.

Det er derfor vigtigt, at vi hos Patriotisk Selskab kan kontrollere de aktuelle skatter for de enkelte år, når de fastsættes endeligt – og eventuelt tilrette, hvis den korrekte skat ikke tidligere er blevet oplyst.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (Karsten Hansen).