17
Okt
Resultater af medlemsundersøgelse

Vi har hos Patriotisk Selskab fået gennemført en medlemsundersøgelse og har nu modtaget resultaterne af den. Sammenlignet med en tilsvarende medlemsundersøgelse, som vi lavede i år 2012, er svarprocenten mere end dobbelt så høj – nemlig på 36 % – og tilfredsheden er steget på alle parametre. Tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen.

I rapporten med resultaterne drages en række konklusioner om, hvad vi hos Patriotisk Selskab skal arbejde videre med for at øge medlemstilfredsheden yderligere – og overordnet set skal vi forbedre kvaliteten af vores rådgivning og i højere grad sikre, at vores medlemmer får værdi for pengene. Vi er i øjeblikket i gang med at sætte os nærmere ind i alle rapportens konklusioner og omsætte dem til konkrete tiltag og forandringer. Bl.a. vil vi forbedre brugervenligheden af vores digitale værktøjer og af vores rådgivning generelt.

Kvaliteten af vores rådgivning, som undersøgelsen fremhæver, er ikke kun et af de vigtigste parametre i forhold til vores medlemmers tilfredshed. Det er også ét af de vigtigste parametre i forhold til vores egen tilfredshed med os selv – og vi har derfor vedvarende fokus på at holde os opdateret på den nyeste viden, uddanne vores medarbejdere og rekruttere nye kræfter, der kan supplere de kompetencer, vores konsulenter i forvejen har.

Interessant er det, at undersøgelsen viser, at næsten to tredjedele af de adspurgte medlemmer benytter – eller gerne vil benytte – de sociale medier til at søge råd vedrørende deres jordbrug. Derfor er de sociale medier – særligt vores officielle Facebookside – noget, vi prioriterer og fremover vil lægge yderligere ressourcer i. Personlige møder, telefonisk kontakt og e-mails er ifølge undersøgelsen fortsat vigtige informationskanaler og vil ikke blive nedprioriteret til fordel for de sociale medier.

Har du spørgsmål til undersøgelsen? Så er du velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager.