18
Maj
Revideret forslag til justering af Natura 2000-områderne

Miljø- og Fødevareministeriet har som opfølgning på vinterens høringsrunde om justering af Natura 2000-områderne udarbejdet og udsendt et revideret forslag til områdeafgrænsning. Det reviderede forslag er udarbejdet på grundlag af mere end 2000 indkomne høringssvar.

Den fornyede høringsrunde giver udelukkende de lodsejere, som er berørt af ændringerne i det reviderede forslag til justering af Natura 2000-områderne, mulighed for at kommentere på den foreslåede områdeafgrænsning. Der er med den fornyede høringsrunde ikke åbnet op for nye forslag eller tilføjelser til justeringen af Natura 2000-områdernes afgrænsning. Der er således kun tale om kommentering på de afgrænsede områder, der er med i høringsmaterialet.

Du kan læse nærmere om det reviderede forslag på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis du har spørgsmålet til ovenstående, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent (natur & miljø) Kristian Petersen, juridisk konsulent Jakob Skadhede Svane eller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.