23
Okt
Rune Munch-Andersen går på pension efter 48 år

Pr. den 31. oktober går seniorkonsulent Rune Munch-Andersen på pension efter mere end 48 år hos Patriotisk Selskab. Alle årene har han brændt for medlemskontakten og de faste markbesøg, som Patriotisk Selskab foretager gennem ydelsen ”Udvidet planteavlstjeneste”:

”Når man besøger den samme ejendom igen og igen, får man et rigtig godt kendskab til både landmanden og hans marker. Og ikke mindst får man lov at se effekten af ens rådgivning, hvilket er lærerigt”, siger Rune Munch-Andersen.

Rune startede med at have ansvar for nogle få medlemmer, men fik flere og flere, som årene gik. På et tidspunkt var han oppe på ca. 100 medlemmer og markbesøg på godt 20.000 ha. Nogle ejendomme har han været konsulent for gennem alle årene.

Igennem Runes karriere er der sket rigtig meget inden for dansk planteavl, bl.a. i forhold til plantebeskyttelse:

”Tidligere var der stort set ingen plantebeskyttelsesmidler, og derfor gik man selvfølgelig efter de mest resistente sorter, hvor vi i dag kan tillade os også at kigge på udbyttepotentialet. I løbet af årene kom der flere og flere plantebeskyttelsesmidler til. I mine første år hos Patriotisk Selskab havde jeg ansvaret for selskabets forsøgsarbejde, hvor jeg fik lejlighed til at afprøve nogle af disse nye midler. Det var spændende at se deres effekt, før landmanden fik lov”, fortæller han.

Også lovgivningsmæssigt er der sket en del:

”Da jeg startede hos Patriotisk Selskab, havde jeg tid til overs til at hjælpe økonomiafdelingen med kassebogføring og momsregnskaber i vinterhalvåret, selvom vi kun var planteavlslederen og mig. Der var ikke noget, der hed EU-ansøgninger og indsendelse af gødningsregnskaber og sprøjtejournaler. Gødnings- og sprøjteplanen lavede man i hånden på et A4-ark og med et kort over ejendommen, som man selv havde tegnet. I dag er vi 13 medarbejdere i Patriotisk Selskabs planteavlsafdeling, der alle har travlt året rundt. Bl.a. handler en stor del af den rådgivning, vi giver, om hvordan man som planteavler overholder lovgivningen, som der er blevet mere og mere af gennem årene”.

Om sin karriere hos Patriotisk Selskab siger Rune:

”Jeg har haft det rigtig godt hos Patriotisk Selskab. 48 sommersæsoner, hvor jeg har fået lov at være udenfor og beskæftige mig med det, jeg interesserer mig for – mere kan man ikke bede om”.

Reception
Torsdag den 2. november fra kl. 14-16 afholdes der en uformel afskedsreception for Rune Munch-Andersen på Patriotisk Selskabs adresse.