20
Apr
Sådan aflønner du elever

Af løn- og økonomimedarbejder Tina Christiansen

En elev under erhvervsuddannelsen landbrug eller dyrepasser har krav på den mindsteløn, der er fastsat ved kollektiv overenskomst – også hvis du som arbejdsgiver er uorganiseret.

Det vil sige, at hvis du ansætter en elev på timeløn, så har eleven krav på søgnehelligdags-
fridagsgodtgørelse og bidrag til fritvalgskonto, som udgør 8,05 % af den ferieberettigede løn, heraf udgør bidrag til fritvalgskonto 1,3 %. Forskudsbeløb på søgnehelligdag udgør 450,00 kr. pr. dag.

Elever på månedsløn har krav på et bidrag til fritvalgskontoen på 1,3 %.

Elever henhører under ferieloven, og der optjenes feriegodtgørelse med 12,5 %. Ancienniteten for elever beregnes fra uddannelsens afslutning.

Derudover skal elever tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark. Elevforsikringen omfatter dækning ved førtidspension, dødsfald, engangsbeløb ved kritisk sygdom og sundhedsordning, og præmien udgør 29,00 kr. pr. måned.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tina Christiansen.