22
Jan
Sådan bliver fremtidens EU-støtte

Af planteavlsmedarbejder Erik Willadsen

Den overordnede værdi af EU’s hektarstøtte i Danmark er faldende. Det skyldes:

  • at det samlede landbrugsbudget i EU reduceres
  • at forskellen i EU-støtte pr. ha mellem medlemslandene delvist udjævnes
  • at der overføres midler fra den direkte arealstøtte til Landdistriktsordningerne. I Danmark er det besluttet, at der skal overføre 5 % i 2015, 6 % i 2016 og 7 % i 2017.

 

Så meget falder støtten
I 2015 blev der, for betalingsrettigheder med lav værdi, udbetalt 1.905 kr./ha, hvoraf ca. 1/3 var gjort betinget af opfyldelsen af grønne krav (reglerne for miljøfokusområder og kravet om flere afgrødekategorier).

Udover det overordnede fald i EU-støtten vil der i de kommende år ske en mindre forholdsmæssig forskydning mellem værdien af betalingsrettighederne, så de, der har størst værdi, vil tabe forholdsmæssigt mere værdi end de, der kun har basisværdien.

En betalingsrettighed, der i 2015 gav 1.905 kr./ha, vil i 2016 have nogenlunde samme værdi. I 2017 vil den falde til ca. 98 % af 2015-værdien, dvs. ca. 1.860 kr./ha.

En betalingsrettighed, der på grund af store tillæg var 14.480 kr./ha værd i 2015, vil falde til ca. 14.230 kr./ha i 2016 (98 % af 2015-værdien) og ca. 13.780 kr./ha i 2017 (95 % af 2015-værdien).

Generelt vil støtten falde mere, jo højere værdi betalingsrettigheden har. I 2019 vil de dyreste rettigheder være faldet til 91 % af 2015-værdien, mens de billigste rettigheder kun vil være faldet til 97 % af 2015-værdien.

Muligheder for at søge ekstra støtte
Udover grundbetaling og betaling for grønne krav kan du søge ø-støtte for op til 100 ha på ikke landfaste øer. Er du ung, nyetableret landmand, er det også muligt at få ekstra støtte på op til 90 ha. Ø-støtten var i 2015 på 485 kr./ha, og ung-landbruger-støtten var på 588 kr./ha.

Ø-støtten kan forventes at holde samme niveau i årene 2015-2020, hvor der er afsat ca. 2,85 mio. EUR årligt til fordeling på et areal, der af naturlige årsager ikke ændres væsentligt.

Ordningen for støtte til unge nyetablerede landmænd forventes også fremover at ligge på niveau med 2015, dog med en svagt faldende tendens, idet den fastsættes i forhold til den gennemsnitlige hektarstøtte. Desuden vil udbetalingen pr. ha blive lavere, hvis der er ekstraordinært mange, der ansøger inden for denne ordning.

Du er velkommen til at kontakte din planteavlskonsulent, hvis du har spørgsmål.