14
Mar
Sådan får du en forsikring, der er god nok

Af driftsøkonom Sarah Lilaa, Patriotisk Selskab og landbrugschef Henriette Andreassen, V-R Gruppen

Mange oplever, at forsikringen ikke dækker godt nok, når uheldet er ude. I værste fald kan det føre til, at din virksomhed går konkurs.

Vi anbefaler derfor, at du tjekker op på, hvad din forsikring dækker, og om du egentlig er tilfreds. Det gør du sådan her:

1. Find ud af, hvilke dækninger der er vigtigst for dig
En glasskadeforsikring på bilen er rar at have, og du får med stor sandsynlighed også brug for den. Men hænger prisen på forsikringen sammen med det, som det vil koste selv at betale for en glasskade? Og kan du i stedet bruge pengene på en forsikring, der er vigtigere?

Koster glasskadeforsikringen fx 1.500 kr., og kan du i stedet få en driftsansvarsforsikring til 500 kr., som dækker, hvis du skal erstatte eksempelvis en sprøjteskade eller konsekvenserne af en væltet gyllevogn – så er driftsansvarsforsikringen værd at prioritere.

Med andre ord kan du aldrig sikre dig fuldt ud mod alt. Men du kan træffe en beslutning om, hvilke dækninger der har størst betydning, og fravælge de dækninger, der er knapt så vigtige, så din forsikring får en pris, du kan være med på.

Start med at spørge dig selv: Hvad er en trussel mod min virksomhed og kan føre til konkurs? Det er det, som det er vigtigst at være godt forsikret mod.

2. Dan et overblik over din forsikring – og tilføj det, du mangler
Nu kan du danne dig et overblik over, hvilke dækninger der indgår i din forsikring, og om du mangler at blive forsikret mod noget – eller måske har dækninger, som du kan undvære.

For mange kan det være fornuftigt at få hjælp af en forsikringsrådgiver. Det kan nemlig være både udfordrende og tidskrævende at gennemskue, hvilke skader du egentlig er forsikret mod under de enkelte dækninger, og der er stor forskel på forsikringsselskaber. Det er ikke nok blot læse og forstå betingelserne – du skal også kende til lovgivningen på området.

Bl.a. ses det desværre lidt for ofte, at landmænd – når uheldet er ude – bliver overraskede over, at de ikke får fuld dækning for fx genetableringen af en nedbrændt stald pga. de afskrivninger, som forsikringsselskabet har indarbejdet i forsikringen.

Til sidst – når forhandlingerne med forsikringsselskabet er klaret, og du er sikker på, at forsikringen er god nok og beskytter din virksomhed mod konkurs – kan du indgå en aftale, enten med dit nuværende eller et nyt forsikringsselskab.

3. Følg løbende op på din forsikring
Når du har fået den rette forsikring, bør du løbende følge op på, at den fortsat dækker dine behov. Fx skal du være opmærksom, hvis der sker ændringer i værdien af maskinparken, varelagre osv. og tjekke op på, at forsikringssummen stadig er korrekt.

Har du brug for en snak om, hvilke trusler mod din virksomhed, du bør forsikre dig imod? Så kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa fra Patriotisk Selskab.

Du er også velkommen til at kontakte landbrugschef Henriette Andreassen fra V-R Gruppen på 6048 9811 eller henriette@v-r.dk, hvis du har brug for hjælp til at finde den helt rette forsikring.