09
Mar
Sådan gør du – overenskomst med fagforening

Af juridisk konsulent Bodil Just

Man har i den seneste tid kunnet læse i pressen, at 3F har lagt pres på forskellige landmænd for at få dem til at indgå overenskomst.

En overenskomst er en kollektiv aftale om løn og ansættelsesvilkår mellem en arbejdsgiver og en lønmodtagerorganisation.

Hvis arbejdsgiver nægter at tegne overenskomst, kan der lovligt iværksættes kampskridt mod virksomheden, dvs. strejke, blokade og sympatikonflikter.

Hvis du bliver kontaktet af et fagforbund, der ønsker at indgå overenskomst med dig, har du følgende muligheder:

  • Du kan indgå overenskomsten
  • Du kan sige, at du ikke vil indgå overenskomst. Hvis du vælger denne løsning, er der risiko for, at fagforbundet vil iværksætte en konflikt imod din virksomhed.

 

Gode råd til mødet med fagforbundet
Uanset hvad, kan du aftale med fagforbundet, at I skal afholde et møde for at diskutere situationen. Det kan med fordel holdes på neutral grund – fx hos din landboforening. Det er en god ide at have en repræsentant med til mødet, hvilket med fordel kan være din rådgiver fra landboforeningen.

Inden mødet er det vigtigt, at du sørger for at forberede dig grundigt, så du kender vilkårene for dine ansatte, herunder bl.a. ansættelseskontrakter, APV’ens indhold og opholdspapirer

Du skal også have gjort dig klart, hvad du kan acceptere, og særligt hvad du ikke kan acceptere. Underskriv aldrig en aftale til mødet – bed om at få den med hjem, så du kan gennemgå den med din rådgiver i ro og mag.

Når du først har tegnet overenskomst, kan du som altovervejende hovedregel ikke frigøre dig fra overenskomsten igen, ikke engang ved at melde dig ud af organisationen. Dvs., at selvom du melder dig ud af arbejdsgiverorganisationen, vil din virksomhed fortsat være bundet af overenskomsten, indtil den er afløst af en ny.

Sådan kan en overenskomst se ud
Til eksempel kan det nævnes, at GLS-A og 3F har indgået en jordbrugsoverenskomst, som gælder for landbrugsarbejde. Lønnen ligger i gennemsnit mellem 132 kr. og 140 kr. i timen. Derudover har den ansatte krav på feriepenge, pensionsbidrag og betaling på søgnehelligdage for bare at nævne nogle af vilkårene.

Fagforbundet på uanmeldt besøg
Nogle landmænd har oplevet, at et fagforbund er kommet på kontrolbesøg i virksomheden, uden at landmanden har tegnet overenskomst med dem. Dette er fagforbundet ikke berettiget til, ligesom de ikke kan kræve at se ansættelsesbeviser eller lønsedler. Hvis du oplever det, er du altså i din gode ret til at bede fagforbundet om at forlade området igen.